Hướng dẫn thanh toán qua Paypal

Hướng dẫn thanh toán qua Paypal

PayPal Express (Bao gồm thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ)

→ Chấp nhận thanh toán qua PayPal.

  • Khi chọn PayPal, Quý khách sẽ được đưa đến một trang đăng nhập của PayPal, tại đây Quý khách điền địa chỉ email và mật khẩu để đăng nhập tài khoản Paypal của Quý khách.

  • Sau khi đăng nhập, tại trang tiếp theo Quý khách sẽ thấy rõ: giá, số lượng và tổng cộng số tiền dịch vụ mà Quý khách sắp thanh toán, hãy xem kĩ trước khi chấp nhận thanh toán.

  • Thực hiện giao dịch thanh toán hoàn toàn trực tuyến, đơn giản thuận tiện cho khách hàng.

  • An toàn bảo mật cho khách hàng trong thanh toán.

→ Để đảm bảo quyền lợi khách hàng, khách hàng cần lưu ý.

  • Tên miền là loại tài nguyên đặc biệt vì vậy sau khi tên miền đăng ký thành công sẽ không hoàn phí.

  • Thời hạn để Quý khách thực hiện khiếu nại là 45 ngày kể từ ngày giao dịch.

  • Các thông tin thanh toán của Quý khách sẽ được bảo mật và được xác nhận với PayPal.

  • Dịch vụ chỉ được đăng ký/gia hạn khi nhận được thanh toán và thông tin chính xác đầy đủ.